Všeobecné obchodní podmínky

Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí pro všechny služby nabízené Aeroklubem Vysočina v oblasti parašutismu a letectví.

Vznik smluvního vztahu

Aeroklub Vysočina je poskytovatel služeb v oblasti parašutismu, letectví a zprostředkovatelem služeb svých obchodních parametrů (dodavatelů služeb). Tyto služby a produkty prezentované na Aeroklubvysocina.cz poskytuje na různých akcích a aktivitách za podmínek, na kterých se spolu s odběratelem dohodnou. Smluvní vztah mezi Aeroklubem Vysočina a zákazníkem vzniká potvrzením objednávky. Objednáním služby zákazník potvrzuje, že souhlasí se Všeobecnými obchodními podmínkami. V případě dárkového poukazu může zákazník koupit tento dárkový poukaz pro sebe nebo pro třetí osobu(y). Služba vybraná u Aeroklubu Vysočina bude poskytnuta držiteli platného dárkového poukazu. V případě vrácení dárkového poukazu na službu Aeroklub Vysočina komunikuje pouze s objednavatelem a to před uplynutím doby platnosti poukazu. Provozovatel si z částky kupní ceny ponechá administrativní poplatek ve výši 500 Kč.

Objednání a rezervace služeb

Zákazník si může objednat a zakoupit dárkový poukaz na stránkách aeroklubvysocina.cz nebo osobně na některém z prodejních míst Aeroklubu Vysočina nebo prostřednictvím našeho zprostředkovatele.

Rezervace termínu a místa konkrétní aktivity musí být sjednána telefonicky nebo v rezervačním systému na aeroklubvysocina.cz (pomocí variabilního symbolu) do data platnosti poukazu. Pokud v této lhůtě zákazník neprovede rezervaci, ztrácí nárok na poskytnutí vybrané služby a to bez nároku na jakoukoli náhradu. Rezervací termínu a místa konání akce se Aeroklub Vysočina zavazuje zabezpečit zákazníkovi služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě. Provozovatel si vyhrazuje právo upravit termín seskoku dle aktuálního provozu na letišti (technická porucha, nepříznivé počasí apod.).

Platnost

Aeroklub Vysočina prodává časově otevřené poukazy a zákazník tak má možnost vybrat si jemu vyhovující termín. Každý poukaz je platný 12 měsíců (pokud není uvedeno jinak – slevové akce, atd.) od data vystavení. Pokud není zákazník nebo jím obdarovaný schopen využít poukaz do vypršení doby platnosti, může před vypršením platnosti kontaktovat Aeroklub Vysočina a požádat o prodloužení platnosti poukazu (max. jednou). Tento krok je však zpoplatněn administrativním poplatkem ve výši 500 Kč.

Průběh akce

Detaily o průběhu aktivity uvedené na internetových stránkách jsou pouze všeobecné a provozovatel si vyhrazuje právo změny. Vzhledem k tomu, že v oblasti letectví a parašutismu není možno z objektivních příčin daných její specifikou (počasí, koordinace leteckého provozu apod.) stanovit přesné podmínky, může dojít ke změnám v provedení služeb Aeroklubem Vysočina. Pasažérovi doporoučujeme kontaktovat před odjezdem na letiště Aeroklub Vysočina pro potvrzení konání akce. Veškeré změny v provedení služeb mají vždy za cíl zajistit klientům maximální bezpečnost a pohodlí. Protože Aeroklub Vysočina nabízí realizaci některých aktivit na více místech, mohou se programy a rozsah aktivit v jednotlivých oblastech od sebe mírně odlišovat.

Diváci

Aeroklub Vysočina umožňuje zákazníkům přizvat k aktivitě diváky. Diváci jsou povinni se řídit pokyny provozovatele a vnitřním provozním řádem místa průběhu akce (letiště apod.). Kterýkoli divák nerespektující pokyny provozovatele či pod vlivem alkoholu nebo drog bude mít přístup zakázán.

Omezení

Některé typy nabízených služeb (dárkových poukazů) mají pro svá čerpání jistá omezení. Mohou zahrnovat věk, zdravotní stav, kondici nebo tělesné proporce. Pokud si zákazník není jistý vhodností konkrétní služby, může využít rad a doporučení pomocí e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo se informovat telefonicky. Aeroklub Vysočina není zodpovědný za nevhodnost dárku, který byl již zakoupen. Tandempilot je oprávněn odmítnout seskok s osobou, která není způsobilá k provedení seskoku.

Bezpečnost

Veškerých aktivit se zákazník účastní výlučně na svou vlastní odpovědnost. Pro některé extrémní aktivity doporučuje Aeroklub Vysočina sjednat si osobní pojištění. Pokud si zákazník není jistý s volbou pojištění, může se poradit s operátorem Aeroklubu Vysočina.

Výměny služeb

Dárkový poukaz může být vyměněn na základě dohody. Aeroklub Vysočina si za výměnu poukazu účtuje manipulační poplatek 250 Kč. Pokud dojde k výměně a taková služba stojí více než původní hodnota poukazu, zákazník bude muset doplatit cenový rozdíl, včetně administrativního poplatku. Pokud je taková služba levnější než původní poukaz, Aeroklub Vysočina založí zákazníkovi osobní konto, na které uloží částku ve výši cenového rozdílu poukazu poníženou o administrativní poplatek. Na osobním kontě bude přeplatek veden do té doby, než si zákazník objedná jinou službu u Aeroklubu Vysočina, maximálně však 12 měsíců. Poté přeplatek propadá ve prospěch Aeroklubu Vysočina. Vyměněný poukaz již nelze znovu vyměnit ani vrátit.

Podmínky storna rezervace

Jakmile si zákazník zarezervuje účast na akci na určité datum, je možné tento termín změnit, pouze pokud tuto změnu Aeroklub Vysočina schválí. Pokud změna termínu u Aeroklubu Vysočina nebude možná, nelze kupón vrátit.

V případě, že se pasažér nedostaví na předem dohodnutý termín a čas tandemového seskoku bez včasného odvolání rezervace (24 hodin před smluveným termínem), pozbývá poukaz platnosti.

Pokud z objektivních důvodů (nevyhovující počasí, technické poruchy vybavení apod.) musí Aeroklub Vysočina aktivitu stornovat, bude zákazník ihned kontaktován operátorem a dohodne se nový termín aktivity. Při stornování aktivity není Aeroklub Vysočina zodpovědný za žádné vzniklé náklady s tím spojené – např. náklady za pojištění, dopravu apod.

Ceny

Cena dárkového poukazu Aeroklubu Vysočina je sjednána na základě dohody mezi zákazníkem a Aeroklubem Vysočina. Cena nezahrnuje případné váhové příplatky - budou stanoveny až na letišti podle aktuální hmotnosti.

Platba

Objednávající má možnost volit mezi platbou v hotovosti, poštovní poukázkou nebo bankovním převodem. Platba bude uznána až po připsání částky na bankovní účet Aeroklubu Vysočina. Při platbě složenkou není složenka zasílána, ale zákazník použije Poštovní poukázku „A“ České pošty.

Distribuce

Dárkové poukazy (pokud není vyžádáno jinak) doručujeme e-mailem.

Předmět servisních služeb si objednávající může buď vyzvednout na kontaktní adrese Aeroklubu Vysočina, nebo lze předmět doručit přímo objednávajícímu na jeho kontaktní adresu.

Objednávky kurzů AFF doručujeme formou dopisu, s oznámením o objednávce a její specifikaci.

Věcné produkty zakoupené v e-shopu si objednávající může buď vyzvednout na kontaktní adrese Aeroklubu Vysočina, nebo lze zboží doručit osobně přímo objednávajícímu na jeho kontaktní adresu.

Aeroklub Vysočina nenese zodpovědnost za případná zpoždění vzniklá při distribuci zásilek Českou poštou, případně dalšími distributory. Dárkový poukaz není cenina, při ztrátě nebo krádeži můžete požádat o vytištění dalšího.

Videozáznam a foto ze seskoku

Videozáznam je sestřih záběrů z tandemového seskoku a obsahuje přípravu před seskokem, nástup do letadla, vyhlídkový let v průběhu stoupání, výskok z letadla, volný pád, otevření padáku a přistání. V případě Handy camery i let na otevřeném padáku.

Foto z Vašeho tandemového seskoku si můžete ihned po seskoku odnést na svém záznamovém zařítení (např. flash disk) nebo Vám bude, tak jako v případě videozáznamu, zaslán na Vaši emailovou adresu odkaz na uložiště dat, odkud si vše můžete stáhnout.

Záběry ze seskoku jsou ve formátu AVI ve vysokém rozlišení HD Ready.

Z důvodu jedinečnosti každého seskoku může být délka videozáznamu jiná či množství fotografií rozdílné. Platba za videozáznam (fotografie) bude vrácena pouze v případě technického selhání videokamery (fotoaparátu).

Propagace

Pasažér svým podpisem Prohlášení před tandemovým seskokem dává souhlas provozovateli k použití fotografií a videozáznamů za účelem vlastní propagace a reklamy.

Záruka a reklamace

Záruka na zboží zakoupené v internetovém obchodě Aeroklubu Vysočina se řídí platnými zákony. Standardní záruční doba je 24 měsíců, záruka se vztahuje na všechny vady omezující možnost řádného použití zboží. Záruka se ale nevztahuje na opotřebování běžným užíváním.

Nejjednodušší způsob, jak vyřešit reklamaci je kotaktovat Aeroklub Vysočina. Pracovník Aeroklubu Vysočina udělá vše pro to, aby byl problém vyřešen. Pokud i přesto není zákazník spokojen, může podat písemnou stížnost (včetně čísla použitého poukazu a jména osoby, se kterou bylo daný den jednáno) na adresu:

Aeroklub Vysočina, Henčov 61, 586 01 Jihlava, nebo e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Stížnost bude detailně prověřena a budou učiněna nápravná opatření.

Přihlášení uživatele.